Sammanfattning

På Miinto.se kan du handla direkt i Sveriges bästa fysiska klädesbutiker. Deras samlade lager ger oss vårt enorma lager!

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

30 Dagar

Länkar

Miinto SE Affiliateprogram

På Miinto.se kan du shoppa direkt från över 200 fysiska butiker runt omkring i Sverige. Miinto är Skandinaviens största online plattform med över 40.000 varor från mer än 1000 varumärken. Vi möjliggör lokal shopping på nätet och ansluter enkelt konsumenter med butiker och fashion brands. Miinto erbjuder service och säkerhet från fysiska butiker med en större flexibilitet samt tillgång till online shopping, vilket ger ett brett urval av kvalitets mode från de mest populära varumärken.

At Miinto.se you can shop directly from Sweden’s best physical boutiques. Miinto is Scandinavia’s largest online fashion network with +40.000 products and +1000 brands.  We enable local shopping online, intelligently connecting consumers, boutiques and fashion brands. Miinto combines the service and security from physical stores with the flexibility and availability of online shopping, thus offering a broad selection of quality fashion items from the most popular .