Sammanfattning

Bravofly är välkända för sin användarvänlighet, sina användbara verktyg och sina innovativa projekt som använder den mest avancerade teknologin.

Primär region

Sverige

Länkar

Bravofly SE Affiliateprogram

ENGLISH

ACTION REQUIRED / IMPORTANT INFO: This program has migrated to the new Awin platform and the old program on the zanox platform will be closed October 31st. If you have not done so already, please replace all your existing zanox links to links from the new Awin platform before October 31 to avoid losing tracking. If you do not update your links before October 31st, you will not be able to earn commission anymore. For more information on how to create links, please see: http://wiki.awin.com/index.php/FAQ_Publisher_Interface#Linking_Methods. If you have already updated the links, you can ignore this message.

SWEDISH

ÅTGÄRD BEHÖVS / VIKTIG INFORMATION: Detta program har migrerat till den nya Awin plattformen och det gamla programmet på zanox plattformen kommer att stängas 31 oktober. Om ni inte har gjort det redan kom ihåg att byta ut alla era existerande zanox-länkar för programmet till länkar från den nya plattformen innan 31 oktober för att undvika att ni förlorar tracking. Om ni inte uppdaterar era länkar innan 31 oktober så kommer ni inte att kunna tjäna provision längre. För mer info om hur man skapar länkar, vänligen se här: http://wiki.awin.com/index.php/FAQ_Publisher_Interface#Linking_Methods. Om ni redan har uppdaterat länkarna så kan ni bortse från detta meddelande.

 

Bravofly är en av dem viktigaste aktörerna inom online travel industrin i Europa och marknadsledande inom försäljning av lågprisflyg. Siten är den enda i Europa som tillåterbesökarna att söka, jämföra och boka flyg från alla lågprisflygbolag såväl som alla de traditionella flygbolagen. Bravofly är välkända för sin användarvänlighet, sina användbara verktyg och sina innovativa projekt som använder den mest avancerade teknologin. Med Bravofly är det möjligt att flighter från olika flygbolag för att hitta den bästa lösningen för kunderna gällande tider och pris. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med er som en partner till vårt program!

Provision:
Default (1-9 sales) - 82 SEK
Premium 1 (10-19 sales) - 91 SEK
Premium 2 (20-34 sales) - 100 SEK
Premium 3 (35-49 sales) - 110 SEK
Premium 4 (50+ sales) - 119 SEK

Meta-search (0-49 sales) - 110 SEK
Meta-search 1 (50-99 sales) - 119 SEK
Meta-search 2 (100+ sales) - 135 SEK


Vi erbjuder speciella möjligheter för våra TOP Affiliates!

Djuplänkar (utvalda flygplatser och flygningar under ett förvalt prissegment)
På förfrågan kan vi förse publishers med en tillgång till API. Kontakta nadine.ekloef@awin.com angående detta.

Keyword Policy:
Det är inte tillåtet att bjuda på Bravoflys varumärke eller felstavningar av varumärket.
E-mail marknadsföring är tillåtet.

In english:

Bravofly is one of the most important players in the online travel industry in Europe and the leader for the search and sale of low cost flights. It is the only system in Europe that allows users to search, compare and book flights offered from all low cost airlines as well as all traditional airline companies. Bravofly is renowned for its simplicity, its useful tools and its innovative projects that use the most advanced technologies.
With Bravofly, it is possible to combine flights of different airlines in order to find the flight that best fits the needs of the consumer regarding schedule and price.
We are looking forward to having you as a partner of our program!

Commissions:

Default (1-9 sales) - 82 SEK
Premium 1 (10-19 sales) - 91 SEK
Premium 2 (20-34 sales) - 100 SEK
Premium 3 (35-49 sales) - 110 SEK
Premium 4 (50+ sales) - 119 SEK

Meta-search (0-49 sales) - 110 SEK
Meta-search 1 (50-99 sales) - 119 SEK
Meta-search 2 (100+ sales) - 135 SEK

We offer special conditions to TOP Affiliates!

Tools:
Searchboxes that can be personalized according to the affiliates' needs;
Deeplinks (selected departure and arrival airports, as well as flights under a predefined price segment) ;
Upon request, we can provide affiliates with an xml or scraping access. Please contact travel.it.com

Keyword advertising:
It is forbidden to bid on the Bravofly brand and its misspellings.
E-mail marketing  is allowed.