Overzicht

PaulCamper is the Airbnb for motorhomes! We are the largest platform for private camper sharing in Europe. For all our partners, we offer an attractive remuneration + high lead bonus together with an exciting story.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

PaulCamper NL Publishers-programma

PaulCamper is het grootste platform voor camper sharing in Europa.

PaulCamper verbindt kampeerders met reislustigen die zelf geen kampeervoertuig bezitten (caravan, camper, buscamper, ...). Dit concept komt zowel eigenaren als huurders van de voertuigen ten goede:

→ De eigenaren (alias "verhuurders") kunnen hun passie voor kamperen met anderen delen, waarbij ze tegelijkertijd hun jaarlijkse onderhoudskosten kunnen reduceren of zelfs een nieuwe bron van inkomsten kunnen creëren. 

→ De huurders kunnen hun persoonlijke kampeeravontuur eenvoudig, veilig en tegen een eerlijke prijs beleven, PaulCamper leeft van zijn transparantie: geen extra kosten!

Meer dan 6000 verhuurders zijn actief op PaulCamper en er zijn inmiddels al honderdduizenden reisdagen geboekt.

Het platform is sinds 2018 in drie landen actief. Behalve in Duitsland biedt PaulCamper ook caravans, campers en buscampers aan van particulieren in Nederland en Oostenrijk. Onze campers hebben reeds meer dan 40 verschillende nationaliteiten verwelkomd!

De beloningsstructuur van het partnerprogramma:

Lead:
€25,- voor het aanbrengen van een nieuwe camper-eigenaar (verhuurder *lead)
€ 5,- voor een nieuwe boekingsaanvraag (ook wel huurder *lead)

*Een "lead" is een bevestigde boekingsaanvraag of een nieuwe actieve camper op het platform van PaulCamper.

LET OP: Elke "lead" wordt maar één keer geteld, ongeacht het aantal boekingsaanvragen dat hij/zij doet. Als een nieuwe "lead" meerdere boekingsaanvragen doet, wordt slechts 1 aanvraag beloond met €5.

Commissie op een succesvolle boeking:
20% commissie op elke *succesvolle boeking
(deze 20% wordt berekend uit de commissie van PaulCamper, NIET het uiteindelijke total bedrag van de boeking

*Een "succesvolle boeking" is een goedgekeurde boekingsaanvraag door de verhuurder en betaalde boekingskosten door de huurder.

Vouchercodes mogen alleen worden gebruikt voor promoties met speciaal geselecteerde uitgevers na overleg met PaulCamper. Tegoedbonnen die ten onrechte door uitgevers zonder toestemming van PaulCamper zijn opgenomen, worden niet terugbetaald.

PaulCamper is uniek in Europa met zijn actieve community. Een interessant merk met vele mogelijkheden voor iedere adverteerder.

Nederlands:  


- - - 

English:

PaulCamper is the largest platform for private camper sharing in Europe.
We connect private camper owners with travel enthusiasts who do not own a vehicle (caravan, camper, camper van, ...).This business model benefits both the owners and the vehicle renters:

→ The owners (aka "landlords") can share their camping passion with others, while reducing their annual camper costs or even creating a new source of income. 

→ The tenants can experience their personal camper adventure simply, safely and at a fair price, and PaulCamper lives by its transparency.

Over 6,000 rental companies are active on PaulCamper and several hundred thousand days of travel have already been arranged.

The platform is active in three countries since 2018. In addition to Germany, PaulCamper offers caravans, campers and motorhomes from private individuals to holidaymakers in the Netherlands and Austria. Our campers have hosted over 40 different nations!

Partner program reward structure:

Lead:
€ 25 for acquiring a new camper lender/landlord (aka lender *lead)
€ 5 for a new booking request (aka renter *lead)

*A “Lead" is a confirmed request for rental business or a new active camper on the PaulCamper platform.

NOTE: Each “lead” is ONLY counted once, no matter how many booking requests he/she makes. If a new “lead" makes multiple booking requests, only 1 request will be rewarded by €5.

Commission on a Successful Booking:
20% commission share on each *successful booking
(this 20% is calculated from the PaulCamper commission cut, NOT the final basket value)

*A "successful booking" is an approved booking request by camper lender and a paid booking fee by the renter

Voucher codes may only be used for special promotions with specially selected publishers after consultation with PaulCamper. Vouchers that are mistakenly included by publishers without PaulCamper's consent will not be refunded.

It is unique in Europe with its active camper community. An interesting brand with many possibilities for every advertiser.