Summary

Takeaway.com/belgium heeft meer dan 2.000 bezorgrestaurants waar bezoekers online eten kunnen bestellen. Dankzij de hoge naamsbekendheid en de vele aangesloten restaurants heeft Takeaway.com een hoge conversieratio. Wordt affiliate van de Takeaway.com cam

Payments

Attribution Period (Cookie Length)

7 Days

Links

Takeaway BE Affiliate Programme

Beschrijving

Takeaway.com BE heeft meer dan 5.000 bezorgrestaurants waar bezoekers online eten kunnen bestellen. Dankzij de hoge naamsbekendheid en de vele aangesloten restaurants heeft Takeaway.com een hoge conversieratio. Word affiliate van de Takeaway.com campagne om hier ook van te profiteren!

Commissie

Standaard commissie bestaande klanten - 3%
Standaard commissie nieuwe klanten - 6%
App install - 3 EUR*
* alleen als een bestelling binnen 7 dagen na install wordt geplaatst). Dit geldt alleen voor de eerste install van de app door de klant. Dit betekent dat als de gebruiker de app Takeaway al heeft verwijderd en vervolgens opnieuw heeft geïnstalleerd, dit niet als een 'nieuwe install' wordt beschouwd.

Commissie-groepen

NEW = ​​nieuwe klanten-web
RETURNING = terugkerende klanten-web
INSTALL = app-install
INAPP-RETURN = App-bestelling terugkerende klanten
INAPP-NEW = App-bestelling ​​nieuwe klanten

> Wij streven ernaar transacties binnen 30 dagen goed te keuren
> De cookie periode is ingesteld op 7 dagen.


Description

Takeaway.com BE compte plus de 5 000 restaurants de livraison où les visiteurs peuvent commander de la nourriture en ligne. Grâce à sa grande notoriété et aux nombreux restaurants affiliés, Takeaway.com a un taux de conversion élevé. Devenez affilié à la campagne Takeaway.com pour en bénéficier également !

Commission

Commission standard pour les clients existants - 3%
Commission standard pour les nouveaux clients - 6%
Installation de l'application - 3 EUR*
*uniquement si une commande est passée dans les 7 jours après l'installation). Cela s'applique uniquement à la première installation de l'application par le client. Cela signifie que si l'utilisateur a déjà désinstallé l'application Takeaway puis l'a réinstallée, cela n'est pas considéré comme une « nouvelle installation ».

Groupes de comités

NEW = nouveau site client
RETURNING = clients fidèles web
INSTALL = installation de l'application
INAPP-RETURN = Clients qui reviennent d'une commande d'application
INAPP-NEW = Application commande de nouveaux clients

> Nous visons à approuver les transactions dans les 30 jours
> La durée des cookies est fixée à 7 jours.