Sammanfattning

Apotek Hjärtat strävar efter att ge dig bättre hälsa och större välbefinnande. På vår e-handel kan du både beställa hem dina receptbelagda läkemedel och handla produkter från hela vårt sortiment.

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

7 Dagar

Länkar

Provision

 • Cashback: 6%
 • Rabattkodssidor: 4%
 • Prisjämförelse: 7%
 • Studentportaler: 8% 
 • Övriga stängda användarportaler: 6%
 • Editorial content (utvalda): 8%
 • Standard: 6%

Summering:

Apotek Hjärtat öppnade sitt första apotek 2010 och är idag Sveriges största privata apotekskedja med drygt 390 apotek runtom i Sverige. På nätet kan du e-handla ur hela vårt sortiment och vi har även webbunika produkter. På delar av sortimentet har vi dessutom webbpriser. Du kan också hämta ut dina receptbelagda läkemedel och handla receptfria läkemedel online.

Riktlinjer för godkännande

 • Endast sidor på svenska godkänns.
 • Sidor med politiskt och religiöst innehåll godkänns inte.
 • Ansökande affiliates bör har ha besökare som är relevanta och går i linje med Apotek Hjärtats målgrupper.
 • Affiliates bör ha ett grafiskt uttryck och språk som är förenligt med Apotek Hjärtats varumärke.
 • Ansökande affiliates bör ha en fungerande och kontinuerligt uppdaterad sajt.
 • Affiliates som publicerar & erbjuder rådgivande innehåll inom läkemedel, sjukdomar, hälsa & livsstil godkänns inte. Apotek Hjärtat erbjuder och kvalitetssäkrar själva denna typ av innehåll på sin sajt.
 • Apotek Hjärtat samarbetar endast med välgörenhetsorganisationer där det tagits ett strategiskt beslut inom organisationen att stödja välgörenhetens ändamål. Affiliates med välgörenhetsändamål godkänns därmed inte.

Kriterier som måste uppfyllas

 • Korrekt benämning i kommunikation: Apotek Hjärtat inte Apoteket Hjärtat, Apoteket etc.
 • Bilder på läkemedel eller receptfria läkemedel får ej kommuniceras då detta strider mot marknadsföringslagen.
 • Skicka utkast på utskicket/aktiviteten för godkännande till Apotek Hjärtat.
 • Affiliates får inte använda ”Fri frakt” som ett kampanjerbjudande.
 • Affiliates måste ta bort gamla erbjudanden och rabattkoder eller tydligt ange att ett erbjudande/rabattkoden  inte längre gäller när så är fallet.

Kriterier för budskap

 • Aktuella kampanjer på apotekhjartat.se kan med fördel lyftas (Kampanjer under: https://www.apotekhjartat.se/kampanjer/)
 • Säkerställa att de kampanjer som lyfts gäller minst 1 vecka framöver (kampanjdatum står angivna på respektive kampanjsida).
 • Framtagna, unika rabattkoder för Affiliates kan även lyftas

Material

 • Aktuella kampanjbanners från Apotek Hjärtats sajt får användas (vi kan förse Affiliates med banners i aktuella format, inga nya format tas dock fram med kort varsel)
 • Skärmdumpar som bildunderlag från vår sajt godkänns inte.

Marknadsföring av läkemedel

 • Förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel mot allmänheten
  (undantag vacciner mot infektionssjukdomar)
 • Förbjudet marknadsföra mot barn
 • Förbjudet marknadsföra ej godkända läkemedel

Regler att känna till

 • Receptfria läkemedel – vad som är tillåtet att säga beror på klassificeringen. Man måste nämna substans, läs bipacksedel och andra nödvändiga upplysningar för att man ska kunna använda läkemedlet rätt (ålder, gravid etc)
 • Kosttillskott – enbart av EU godkända claims av typen ”vitamin d bidrar till att…” Bör även ha med ” Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost ”.
 • Kosmetiska produkter – får ej göra medicinska påståenden
 • Växtbaserat läkemedel: Vilken substans samt Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Även andra nödvändiga upplysningar för att man ska kunna använda läkemedlet rätt (ålder, gravid etc)

 

 • § 6 All läkemedelsreklam som riktas till allmänheten ska innehålla minst följande uppgifter:
  • Läkemedlets namn och den gängse (dvs. generiska) benämningen, om läkemedlet innehåller endast en aktiv beståndsdel.
  • De upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet ska användas på ett korrekt sätt.
  • En uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen.
 • § 7 Vilseledande information får ej förekomma

 

 • 21b§ Marknadsföring av humanläkemedel skall främja en ändamålsenlig användning av produkten genom en presentation som är aktuell, saklig och balanserad. Marknadsföringen får inte vara vilseledande och skall även i övrigt stå i överensstämmelse med god sed för sådan marknadsföring.

Rabattkoder

 • Apotek Hjärtat förbehåller sig rätten att attribuera köp gjorda med rabattkoder exklusiva för specifika partners till den kodhållande partnern. 

 

Ospårande köp

 • Ospårande köp hanteras endast om köpet har anmälts inom 3 månader från transaktionsdatumet.  

 

SWEDISH

 

Influencers & Social Media

 

Som affiliate är du skyldig att klargöra för konsumenter när ditt innehåll innehåller annonsering. Som en godkänd Awin affiliate har du åtagit dig att följa lokala lagar och standarder som anges i avsnitt 9.2.4 och 9.2.5 i våra villkor.

 

Rekommendationer från andra branschkällor för onlinemarknadsföring i Norden inkluderar följande:

• Du bör klargöra i början av ditt inlägg (blogg eller sociala medier) att inlägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda olika typsnitt för att ytterligare tyddliggöra att innelägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda en specifik bakgrundsformatering för att ytterligare tydliggöra att inlägget innehåller annonsering

 

Vi uppmanar dig att läsa på om detta ämne för att säkerställa att du följer aktuella lagar och standarder eftersom det är ditt ansvar som affiliate att följa dem. Nedan hittar du webbplatser med mer information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf

 

ENGLISH

 

Influencers & Social Media

 

As a publisher, you are obliged to make it clear for consumers when your content contains advertising material. As an approved Awin Publisher you have agreed to follow local laws and standards as stipulated in section 9.2.4 and 9.2.5 of the publisher terms and conditions.

 

Recommendations listed by other industry sources within the Nordic region include the following:

 • You should make it clear in the top of your post (blog or social media) that the post includes advertisement
 • You may choose to use different fonts in order to highlight that the post includes advertisement
 • You may choose to use a specific background formatting in order to highlight a post including advertisement

 

We strongly urge you to read up on this topic to make sure that you are following the latest laws and standards as it is your responsibility to adhere to them. Below you can find websites with more information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf