Overzicht

Ziggo is de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Nederland, en voorziet drie miljoen huishoudens van ten minste één dienst

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

14 Dagen

Links

Wanneer u geen gebruik maakt van de aangeleverde banners, moeten uw uitingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het correcte Ziggo logo, font en huisstijl
 • het Alles-in-1 Voordeelpakket en "Internet en Digitale TV" moet altijd aangeprijst worden onder vermelding van de normale prijs na de promotie;
 • bij alle andere abonnementen moet altijd ondubbelzinning en direct naast de productprijs de prijs voor het Standaardpakket Radio/TV te worden gecommuniceerd;
 • als u tariefsvergelijkingen met andere aanbieders wilt maken moet altijd het analoge televisie pakket van Ziggo in de vergelijking meegenomen worden daar dit product altijd onderdeel uitmaakt van het Ziggo product, bij Alles-in-1 en "Internet en Digitale TV" is dit in de prijs inbegrepen;
 • bij het refereren aan de snelheid van onze pakketten moet u altijd aangeven over welke snelheid het gaat of vermelden tot 200Mbps;
 • indien toepasselijk dient u ook de eenmalige tarieven en/of borg en de looptijd te vermelden;
 • indien toepasselijk dient u ook aan te geven dat het modem of de mediabox in bruikleen wordt verstrekt;
 • indien er sprake is van een tijdelijke actie dient u ook de actieperiode te vermelden;
 • indien u de consument de mogelijkheid biedt om direct Ziggo-diensten te bestellen dient u de algemene voorwaarden van Ziggo aan de te bieden. Wijs de klant ook op de voorwaarden en beschikbaarheid op Ziggo.nl;
 • bij Koop op Afstand dient u de consument te wijzen op de wettelijke bedenktijd. Ook dient u duidelijk te maken dat de consument een abonnement bij Ziggo Nederland BV aangaat.
 • Ziggo BTL-offers (besloten voor specifieke doelgroepen) mogen in geen enkel geval worden gepromoot. Orders waarbij er sprake is van een BTL-prijs/offer, hebben geen recht op cashback en zullen derhalve niet worden goedgekeurd. Twijfelt u over een promotie? Neem dan contact op met uw account manager. 

Ziggo heeft het recht deze vergoedingen te allen tijde te wijzigen of in te trekken. Ziggo streeft er naar de nieuwe vergoedingen 4 weken voor in werking treding via deze informatiepagina bekend te maken. De betaling van de vergoeding verloopt via Awin. Ziggo heeft uitsluitend een betalingsverplichting aan Awin.

Restricties:

Keyword Policy: Het is niet toegestaan om www.Ziggo.nl als display url of als landingspagina te gebruiken. U dient dus zelf een landingspagina aan te maken. Daarnaast kunt u niet bieden op de volgende woorden: Ziggo (losstaand of in combinaties) Ziggo.nl (of andere combinaties met de URL) Horizon (losstaand of in combinaties) Starter (losstaand of in combinaties) Royaal (losstaand of in combinaties) Standaard (losstaand of in combinaties) Extra (losstaand of in combinaties) Fiber Power Chello (losstaand of in combinaties) ZiggoMail Sport1 of Sport 1 (losstaand of in combinaties) Film1 of Film 1 (losstaand of in combinaties). Ziggo/UPC moeten als negatief keyword ingesteld worden in alle zoekmachines. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager (sara.griffioen@awin.com).

Email voorwaarden:

Het versturen van commericiele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De AwinCode of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

•         Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool

•         Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de                     Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.

•         De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.

•         De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich                     schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder                toestemming van de adverteerder.

Het is in dit programma niet toegestaan om verkeer door te sturen dat afkomstig is uit iedere vorm van software, adware, spyware en/of malware.

Publishers:

Ziggo werkt niet samen met de volgende publishers: 

 • Kortingscode
 • E-mail
 • Retargetting 
 • Media brokers

Ziggo heeft het recht deze transacties te annuleren. 

Vergoedingen

Zie tabblad "commissiegroepen" voor de vergoedingen

Transactieverzoeken
Transactieverzoeken van gemiste sales kunnen tot 1 maand na orderdatum door publishers worden ingeboekt. Oudere transactieverzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Combi-voordeel

Let op: Combi-voordeel wordt alleen gemeten wanneer de aanvrager een Vodafone abonnement heeft op hetzelfde woon adres als het Ziggo pakket wordt aangevraagd, en geldt enkel bij een 2P of 3P aansluiting.