Overzicht

Smartphonehoesjes.nl is dé webwinkel waar u trendy, stijlvolle telefoonhoesjes en accessoires vindt voor uw smartphone, tablet en andere elektronica.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Hieronder volgt een compleet overzicht van de richtlijnen en voorwaarden voor deelname aan het affiliate programma van Smartphonehoesjes.nl.

1. KEYWORD BUYING

Het inkopen van keywords in netwerken en zoekmachines is alléén toegestaan:

 1. Wanneer er vanuit de advertentie wordt gelinkt naar een eigen website/tussenpagina (geen automatische interstitial of redirects).
 2. Indien de benodigde negatieve zoekwoorden zijn opgevoerd teneinde onderstaande situaties uit te sluiten.


Niet toegestaan:

 1. Bieden op merknamen van Smartphonehoesjes.nl, aanverwanten of misspellings daarvan, bijvoorbeeld: Smarthponehoesjes.nl, Smartfonehoesjes.nl, Smardphonehoesjes.nl, Smartphnoehoesjes.nl, Smartphonehosejes.nl.
 2. Indien keyword buying wordt ingezet dienen de juiste negatieve zoekwoorden te worden opgenomen. Het is niet toegestaan dat advertenties van publishers getoond worden op zoektermen waarin handelsmerken van de adverteerder voorkomen. (bijvoorbeeld Smartphonehoesjes.nl, Selencia, Accezz).
 3. Dit betreft het exacte merk (bijvoorbeeld Smartphonehoesjes.nl, Selencia, Accezz), misspellingsvormen van het merk (bijvoorbeeld Smarthponehoesjes.nl, Smartfonehoesjes.nl, Smardphonehoesjes.nl, Smartphnoehoesjes.nl, Smartphonehosejes.nl, Acezz, Accez, Selenzia, Selensia, Salencia) en merknamen in combinatie met andere woorden (bijvoorbeeld Smartphonehoesjes.nl iPhone X hoesje, Selencia Samsung Galaxy Note 9 hoesje, Accezz USB-kabel).
 4. Gebruik van merknamen van Smartphonehoesjes.nl of combinaties hiervan, aanverwant/misspellings in advertentietekst en/of zichtbare URL in de vorm van domein of subdomein (Smartphonehoesjesnl.mijndomein.nl is dus niet toegestaan, mijndomein.nl/Smartphonehoesjesnl is wél toegestaan).
 5. Adverteren van producten van Smartphonehoesjes.nl via de CSS-module van en op het Google Shopping platform.

2. E-MAIL MARKETING

Email marketing is alleen toegestaan binnen het affiliate programma van Smartphonehoesjes.nl mits uitzonderlijke toestemming van Smartphonehoesjes.nl verkregen en onder een aantal voorwaarden:

 1. De publisher moet aantoonbaar compliant zijn met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet (onder meer conform artikel 11.7) en overige relevante wet- en regelgeving;
 2. Alleen emailadressen die via een dubbele opt-in én compliant zijn verkregen volgens (onder andere) ACM regulering mogen gebruikt worden;
 3. De publisher houdt zich aan de Nederlandse Reclame Code en de toepasselijke DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) codes, waaronder de Code Reclame via Email, ongeacht of de publisher lid is van de DDMA;
 4. De publisher heeft kennisgenomen van de Gedragscode E-mailing Publishers dd. Januari 2015 van de PAN, en handelt conform deze gedragscode;
 5. De publisher dient zich te houden aan de gedragsregels opgesteld door Awin in de Awin Code of Conduct. Awin Benelux dient in het bezit te zijn van een ondertekende versie van de Awin Code of Conduct zodat deze te allen tijde overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.
 6. De naam Smartphonehoesjes.nl en eerder genoemde merknamen mogen niet gebruikt worden in de afzender bij e-mails;
 7. Het is publishers niet toegestaan om zich in de promotie via e-mail voor te doen als een officiële vertegenwoordiging van Smartphonehoesjes.nl;
 8. De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan het versturen van spam of het versturen van e-mails die op welke wijze dan ook niet compliant zijn met bovengenoemde wetgeving, gedragscodes en/of richtlijnen;
 9. Het is noodzakelijk dat alle te versturen e-mails/nieuwsbrieven vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan Smartphonehoesjes.nl via de E-mail Approval Tool, zodat voorafgaand aan het versturen van de e-mail/nieuwsbrief schriftelijk toestemming gegeven kan worden door Smartphonehoesjes.nl. Dit betreft onder meer alle e-mail uitingen, nieuwsbrieven, zelf ontwikkelde teksten, afbeeldingen, logo`s en trademark materiaal.
 10. Verzending van e-mail batches is alleen toegestaan in overleg (zie ook vorige punt) met Smartphonehoesjes.nl. Hierbij dient aangegeven te worden op welke data men voornemens is de e-mails te verzenden met vermelding van het te verwachten aantal e-mails per verzendmoment.

3. TYPO / MISSPELLING DOMEINNAMEN

Niet toegestaan:

 1. Het registreren van domeinnamen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van het merk van adverteerder; bijvoorbeeld www.smarthponehoesjes.nl, www.smartfonehoesjes.nl, www.smardphonehoesjes.nl, www.smartphnoehoesjes.nl, www.smartphonehosejes.nl, www.acezz.nl, www.accez.nl of www.selenzia.nl, www.selensia.nl.
 2. Het registreren van domeinnamen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van Smartphonehoesjes.nl’s producten en diensten, bijvoorbeeld www.smartphonehoesjes-accessoires.nl.
 3. Het gebruiken van subdomeinen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van het merk Smartphonehoesjes.nl of gerelateerde producten en diensten. Bijvoorbeeld http://Smartphonehoesjesnl.mijndomein.nl of http://telefoonaccessores-Smartphonehoesjesnl.mijndomein.nl.


Wél toegestaan:

 1. Het gebruiken van directories (mijndomein.nl/directory) die het merk Smartphonehoesjes.nl of diensten van Smartphonehoesjes.nl bevatten mits dit de juiste spelling betreft. Bijvoorbeeld http://www.mijndomein.nl/Smartphonehoesjesnl-telefoonaccessoires.

4. (SOCIAL) MEDIA & PR

Verplicht:

Aangeven dat Smartphonehoesjes.nl niet eigenaar is van account en niet verantwoordelijk is voor de informatie op de betreffende pagina of het profiel.

Niet toegestaan:

 1. Het is publishers niet toegestaan om in hun promotie zich voor te doen als een officiële vertegenwoordiging van Smartphonehoesjes.nl.
 2. Promoties dienen te linken naar eigen website of tussenpagina; geen directe links naar de website van Smartphonehoesjes.nl.
 3. Publishers die promotie activiteiten inzetten via social media sources zoals Twitter, Youtube of Facebook, mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf geen gebruikersnamen registreren waarin handelsmerken van Smartphonehoesjes.nl voorkomen.
 4. Het is niet toegestaan om offline marketing activiteiten of persberichten in te zetten uit naam van Smartphonehoesjes.nl zonder vooraf schriftelijke toestemming van Smartphonehoesjes.nl te hebben verkregen.
 5. Gebruik van logo’s of trademark materiaal in account/profiel (bij social media sites) is niet toegestaan.
 6. De website van Smartphonehoesjes.nl mag niet in een iframe geladen worden binnen social media apps, pages of profielen.

Wél toegestaan:

 1. Handelen als tussenpersoon (voor eigen rekening, niet als Smartphonehoesjes.nl) conform de regels die daarvoor gelden als opgesteld door de AFM en reguliere wetgeving.  Het aanbieden van de Smartphonehoesjes.nl propositie mag dus alléén binnen de wettelijke kaders zoals die gelden voor de betreffende publisher; consequenties voor overtredingen zijn voor rekening van de publisher. De publisher dient derhalve conform de AFM regels te handelen en mag in geen geval direct linken. In geval van twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de AFM of met Smartphonehoesjes.nl (via affiliate@smartphonehoesjes.nl).
 2. Inzet van (social) media voor traffic naar je eigen website.
 3. Verwijzen naar de officiële accounts van Smartphonehoesjes.nl om relevantie voor klant te verhogen.

5. COUPONCODE- EN KORTINGSCODEWEBSITES E.D.

Coupon- of kortingscode websites zijn binnen het affiliate programma van Smartphonehoesjes.nl toegestaan op voorwaarde dat enkel kortingscodes gebruikt worden die:

 • via de media kanalen van Smartphonehoesjes.nl worden verspreid. Uitgezonderd zijn exclusieve kortingscodes die voor nieuwsbriefleden beschikbaar gesteld worden.
 • exclusief voor de publisher die deze kortingscode verspreid, is aangemaakt door Smartphonehoesjes.nl.

NIET toegestaan is het verspreiden van kortingscodes die afwijken van bovenstaande twee punten (inclusief kortingscodes die exclusief voor derden zijn aangemaakt). Bij twijfel over het al dan niet mogen verspreiden van een kortingscode dient de publisher altijd eerst contact op te nemen via affiliate@smartphonehoesjes.nl. Enkel na toestemming vanuit Smartphonehoesjes.nl te hebben verkregen, is het verspreiden van de kortingscode toegestaan. Wanneer een publisher bovenstaande regels overtreed, heeft Smartphonehoesjes.nl het recht om alle openstaande transacties van deze publisher af te wijzen, de betreffende publisher direct te schorsen en de toegang tot het affiliate programma te ontzeggen.

6. NIET TOEGESTANE WEBSITES

De volgende sites zijn met nadruk niet toegestaan binnen het affiliate programma van Smartphonehoesjes.nl:

 • Sites die een pornografisch of gewelddadig karakter hebben;
 • Sites die illegale activiteiten omvatten of stimuleren;
 • Sites die discriminerend of aanstootgevend zijn;
 • Sites die auteursrechten schenden;
 • Afbreuk doen aan naam en reputatie van Smartphonehoesjes.nl.

7. DIRECT LINKING, POP-UPS, POP-UNDER, CLOAKING

Zie toelichting betreft de onderwerpen direct linking, pop-ups, pop-under en cloaking hieronder:

 1. Direct linking middels pop-ups, pop-unders, etcetera is niet toegestaan. Andere vormen van “cookiedropping” zijn evenmin toegestaan;
 2. Ook is het niet toegestaan applicaties of toolbars te gebruiken in promoties, al dan niet om de last cookie te beïnvloeden;
 3. Het cloaken van links of faken van de referrer is nadrukkelijk niet toegestaan. Het moet te allen tijde duidelijk zijn wat de bron van het verkeer is.

8. CASHBACK WEBSITES & SPAARPROGRAMMA’S

Cashback websites zijn onder strikte voorwaarden mogelijk:

 1. Het moet overduidelijk zijn dat de vergoeding niet door Smartphonehoesjes.nl wordt gegeven.
 2. Er dient overduidelijk te worden aangegeven dat de vergoeding door de publisher wordt gegeven.
 3. Smartphonehoesjes.nl heeft geen invloed op deze vergoeding en kan hier niets aan veranderen.
 4. Vergoedingen dienen in punten of andere vormen dan Euro's worden aangegeven.
 5. Vergoedingen dienen altijd vooraf afgestemd en geaccordeerd te worden door Smartphonehoesjes.nl via affiliate@smartphonehoesjes.nl.

9. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP) & TELECOMMUNICATIEWET

Publishers die deelnemen aan het affiliate programma van Smartphonehoesjes.nl dienen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), actief per 25 mei 2018, zoals gedefinieerd op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

Tevens dient de Telecommunicatiewet opgevolgd te worden, met nadruk op artikel 11.7a inzake het plaatsen en/of uitlezen van gegevens op de randapparatuur van de gebruiker, zoals gedefinieerd op http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2017-07-01.

Daarnaast dienen publishers alle data welke ze hebben verkregen tijdens het promoten van de producten en/of diensten van Smartphonehoesjes.nl (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, persoonsgegevens, surfgegevens en marketinggegevens) uitsluitend te gebruiken ten behoeve van Smartphonehoesjes.nl. Na afloop van de campagnes en het affiliate programma dienen deelnemende publishers deze gegevens te vernietigen.

10. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN SMARTPHONEHOESJES.NL

Smartphonehoesjes.nl maakt gebruik van een ‘basket freeze’. De bron die ervoor zorgt dat (1) een consument op de webshop van www.smartphonehoesjes.nl terecht komt en (2) waarvan diezelfde consument in die sessie ook een product toevoegt aan de winkelwagen, wordt beschouwd als de direct verantwoordelijke bron voor het genereren van de transactie.

Op het moment dat een product aan de winkelwagen wordt toegevoegd, wordt deze bron tijdelijk vastgezet. Wanneer een consument na het vullen van de winkelwagen op zoek gaat naar korting, via een derde bron weer op de webshop van Smartphonehoesjes.nl terecht komt, dan blijft de eerste bron verantwoordelijk voor het genereren van de transactie. Zodra deze ‘direct verantwoordelijke bron’ een publisher betreft én de consument de bestelling voltooit, dan wordt op de bedankpagina de vergoeding definitief toegekend aan deze publisher.

11. OVERIGE BEPALINGEN

Het recht blijft bestaan om publishers zonder opgaaf van reden uit te sluiten en/of sales af te keuren indien:

 • er onduidelijkheid is over de bron van het verkeer;
 • sales worden gerealiseerd waarvan geen publisher ID en/of transactie ID bekend is;
 • de genoemde voorwaarden niet worden nageleefd.

Publishers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het promotiemateriaal op hun media. Eventueel beëindigde acties moeten door de publisher worden verwijderd of worden vervangen door nieuw beschikbaar materiaal.