Sammanfattning

With modern innovation allowing manufacturers to create devices that mimic the on-site devices used by professionals in salons, spas, and clinics, CurrentBody has brought together a complete selection available for home use technology.

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

97 Dagar

Länkar

Policydefinition Ja Nej Ytterligare information
Har en publicist som marknadsför dig via PPC rätt till full provision?
Har en publicist som direktlänkar din hemsida via sökmotorer rätt till full provision?
Har en publicist som använder ditt varumärke i sin display-URL rätt till full provision?
Har en publicist som använder ditt varumärke i titel och beskrivning på sina adwordsannonser rätt till full provision?
Har en publicist som lägger till ditt varumärke i sin 'negative keyword'-lista rätt till full provision?
Har en publicist som visar sina annonser där ditt varumärke i sin helhet eller i delar är inskrivna som sökord rätt till full provision? (T.ex. vodafone, voda fone)
Har en publicist som visar sina annonser där felstavningar av ditt varumärke redovisas som sökord rätt till full provision? (T.ex. vodofone)
Har en publicist som visar sina annonser där ditt varumärke tillsammans med ytterligare ett ord redovisas som sökord rätt till full provision? (T.ex. Vodafone mobil)
Har du en begränsad grupp av publicister som kan tjäna provision på den försäljning som genereras av varumärkesrelaterade termer?
Kommer publicister bli kompenserade/få betalt för försäljningar som genereras via överenskomna köpta sökaktiviteter i följande sökmotorer?
Google
Yahoo
Bing
Annan
Finns det några särskilda söktermer (keywords) där försäljningen från publicistens PPC-annonser inte kommer att generera provision?
Om publicister placerar shoppingannonser i en sökmotor och länkar direkt till din hemsida, är de då berättigade full provision?
Om publicister placerar shoppingannonser i en sökmotor som Comparison Shopping Service (CSS), behöver i så fall åtgärden spåras på ett särskilt publicistkonto?