Overzicht

Odido is aanbieder van mobiele telecom. Het productportfolio bestaat uit postpaid bellen, prepaid bellen en mobiel breedband internet. Er zijn goede commissies en er worden veel producten vergoed.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Odido Mobiel NL Publishers-programma

Hallo, wij zijn Odido. (voorheen T-Mobile & Tele2)

Je nieuwe provider van Mobiel, Glasvezel en TV. Nieuw, en toch ook weer niet. Want met meer dan 6 miljoen klanten zijn we behoorlijk ervaren. We zijn hier om te laten zien hoe het ook kan.

Beschrijving van het programma

Overzichtelijk vergoedingsmodel met vaste prijzen per categorie. Er wordt vergoed voor:

Acquistie handsets: 50 euro per sale
Acquisitie sim only: 40 euro per sale
Geen onderscheid tussen een 1 of 2 jarig abonnement.

Renewal handsets: 15 euro per sale
Renewal Sim Only: 15 euro per sale
Geen onderscheid tussen een 1 of 2 jarig abonnement.

4G voor Thuis: alle pakketten 50 euro per sale

Keuring transacties
Wekelijks zullen de transacties van drie weken terug worden gekeurd. Hierdoor krijgt u dus sneller uw geld. En kunt u dus weer sneller investeren in de groei van het programma. Odido kan op twee afkeurredenen een sale afkeuren: afgekeurd in de financiële afhandeling of afgekeurd vanwege annulering vanuit de klant.

Odido zal de komende periode ook weer voldoende in de media aanwezig zijn. De gevoerde acties zullen wij zoveel mogelijk laten terug komen in het beschikbare beeldmateriaal voor affiliates, zodat jullie kunnen profiteren van alle marketing inspanningen van Odido.
Kortom, legio kansen voor u als affiliate.Beschrijving van het bedrijf
Odido is aanbieder van mobiele telecom. Het productportfolio bestaat uit postpaid bellen, prepaid bellen en mobiel breedband internet. Er zijn goede commissies en er worden veel producten vergoed.
 

Email voorwaarden:

Het versturen van commericiele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

•         Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool

•         Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.

•         De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.

•         De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Het is in dit programma niet toegestaan om verkeer door te sturen dat afkomstig is uit iedere vorm van software, adware, spyware en/of malware.

Promotie voorwaarden per 1 januari 2017:

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende regels en richtlijnen omtrent de promotie van Telecom producten. Afbetaling van een telefoontoestel in termijnen is volgens de Wet Financieel Toezicht (Wft) een vorm van krediet verstrekken en dient daarom aan enkele voorwaarden te voldoen.

Deze voorwaarden dienen te worden nageleefd conform de Wft en om toegang te verkrijgen tot het programma. Onderstaande voorwaarden zijn niet limitatief en kunnen in de toekomst worden aangevuld:

  • Het is verboden om advies te geven aan de consument;
  • Het is verboden om te verwijzen naar een ‘gratis’ toestel of toestelprijs van €0 EUR;
  • Het is verboden om mededelingen te doen omtrent de voordelen van krediet verstrekkingen in elk hoedanigheid;
  • De maandelijkse kosten dienen duidelijk te worden uitgesplitst in toestel-en abonnementskosten;
  • In het geval een maandbedrag genoemd wordt, moet hier een tabel met de kosten bij worden geplaatst en;
  • als er een maandbedrag voor een toestel genoemd wordt, dient de banner “Geld lenen kost geld” te worden geplaatst;
  • Ook als het totaalbedrag van het toestel wordt genoemd in combinatie met de opmerking “Betaling is ook in termijnen mogelijk”, dan is het verplicht om de banner “Geld lenen kost geld” te plaatsen.

Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden zal per direct leiden tot uitsluiting van het programma.

Update gemiste sales
Gemiste sales/transactieverzoeken worden sinds 1 september 2023 niet meer in behandeling genomen. Dit geldt voor alle labels binnen de Odido groep (Odido Mobiel, Odido Thuis, Odido Zakelijk (breedband), Ben en Simpel.