Overzicht

Zooplus.nl, de top online-dierenwinkel van Nederland. Ruim 8000+ producten voor alle huisdieren. Promote zooplus.nl in Nederland en Vlaanderen en ontvang tot 8% commissie!

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Zooplus NL - BE Publishers-programma

Bij zooplus.nl, de top online-dierenwinkel van Nederland, bieden wij een overweldigend assortiment van meer dan 8.000 producten voor uw huisdieren, waaronder honden, katten, vissen, vogels en knaagdieren. Wij zijn enorm trots op onze snelle verzending binnen 24 uur, met gratis verzending binnen Nederland en België vanaf €29. Onze betaalmogelijkheden zijn eenvoudig en veilig, en wij bieden dagelijks geactualiseerde productinformatie in onze feeds voor onze webshop. Bovendien organiseren wij regelmatig speciale acties, en wij streven naar een uitstekende support en zijn altijd open voor nieuwe ideeën.

Als affiliate partner van zooplus, bieden wij regelmatig interessante promoties en kortingscodes. We nodigen u uit om ons aanbod te bekijken en te profiteren van onze groei. Wij verheugen ons op een succesvolle samenwerking met u.

Uw zooplus-team

Email voorwaarden:

Het versturen van commericiele uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool, deze is beschikbaar via de toolbar “hulpmiddelen” en daarna “goedkeuringen e-mailcampagne”, in het geval van een engelse account is hij te vinden onder “Toolbox” daarna “Email Campaign Approvals.
  • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Kortingscodes voorwaarden:

Het is voor alle aangesloten partners enkel en alleen toegestaan om kortingscodes van zooplus te communiceren/promoten die beschikbaar zijn gesteld in het Awin platform. Conversies die voortvloeien uit promotie van couponcodes die niet in het Awin platform staan worden afgekeurd. Het promoten van couponcodes die niet in het Awin platform staan kan resulteren tot het uitsluiten van deelname aan het zooplus affliate programma.

Affiliates die puur Google Chrome extensies zijn worden niet geaccepteerd. 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

At zooplus.nl, the top online pet store in the Netherlands, we offer an overwhelming selection of over 8,000 products for your pets, including dogs, cats, fish, birds, and small animals. We are incredibly proud of our fast shipping within 24 hours, with free shipping within the Netherlands and Belgium starting at €29. Our payment options are simple and secure, and we provide daily updated product information in our feeds for our online store. Additionally, we regularly organize special promotions and are always striving for excellent customer support and open to new ideas.

As an affiliate partner of zooplus, we regularly offer interesting promotions and discount codes. We invite you to check out our offer and take advantage of our growth. We look forward to a successful partnership with you.

Your zooplus team

Email conditions:

Sending commercial communications from Awin is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM, and the rules of conduct of Awin. The Awin Code of Conduct must be signed and in the possession of Awin Benelux so that it can be provided upon request of the ACM.

Previews must be submitted for approval via the Email Approval Tool, which is available via the "Tools" toolbar and then "Email Campaign Approvals," in the case of an English account it can be found under "Toolbox" then "Email Campaign Approvals. By submitting a preview, the publisher agrees to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that prior consent of all email recipients has been obtained. The communication may only be sent if the advertiser has approved the preview and sending. The publisher is solely responsible for any consequences imposed if they have committed to sending spam or a commercial communication without the consent of the advertiser.

Discount Code conditions:

It is only allowed for all affiliated partners to communicate/promote discount codes of zooplus that are made available in the Awin platform. Conversions that result from promotion of coupon codes that are not in the Awin platform will be rejected. Promoting coupon codes that are not in the Awin platform can result in exclusion from the zooplus affiliate program.

 

Affiliates that are purely Google Chrome extensions are not accepted