Streszczenie

Lunzo.pl oferuje tysiące wysokiej jakości i niedrogich produktów.

Płatności

Okres przypisania (Czas życia cookie)

25 Dni

lunzo PL Program partnerski

Company Sites / Programs: lunzo PL (Awin ID: 40454), Lunzo HU (Awin ID: 40452), Lunzo RO (Awin ID: 40456), Lunzo SK (Awin ID: 54353), Lapert SK (Awin ID: 54359), Lunzo CZ (Awin ID: 54355), Lapert CZ (Awin ID: 54357) Lunzo DE (Awin ID: 69786), 

 

 

Lunzo.pl oferuje tysiące wysokiej jakości i niedrogich produktów.

Projekt Lunzo jest wyjątkowy z samej swojej natury, ponieważ dofinansowuje opłaty pocztowe dla klientów.
Klient nigdy nie płaci za przesyłkę.

Ponieważ oferujemy tysiące produktów, grupą docelową są wszyscy ludzie.

W porównaniu z konkurencją oferujemy następujące korzyści: bezpłatną wysyłkę na wszystkie produkty, bardzo niskie ceny i wysoką jakość produktów.

Teraz oferujemy Ci możliwość udziału w promocji bardzo ciekawego projektu za atrakcyjną nagrodę finansową.
Nasi partnerzy afiliacyjni osiągają bardzo wysokie zarobki rzędu tysięcy euro miesięcznie.

 

Dlaczego warto zostać członkiem naszego programu partnerskiego:

Atrakcyjna prowizja od sprzedaży w wysokości 13,8%!
Twoja osobista osoba kontaktowa
Innowacyjna koncepcja
Regularne rabaty
Użytkownicy z wysokim współczynnikiem konwersji
Materiał promocyjny zwiększający konwersje
Plik danych produktów


Dlaczego klienci robią zakupy w Lunzo:

100% Gwarancja bezproblemowego zakupu
Zwrot towaru w ciągu 14 dni
Ponad 500 000 produktów
Płatność kartą kredytową
Inspiracje i spersonalizowane treści

 

English version: Lunzo.pl offers thousands of high-quality and affordable products.

The Lunzo project is unique by its very nature as it subsidizes postage for customers.
The customer never pays for shipping.

Since we offer thousands of products, the target group is all people.

Compared to the competition, we offer the following advantages: free shipping on all products, very low prices, quality products.

Now we offer you the opportunity to participate in the promotion of a very interesting project for a great financial prize.
Our affiliate partners achieve very high earnings of thousands of eur per month.

 

Why you should become a member of our partner program:

Attractive sales commission of 13.8%!
Your personal contact person
Innovative concept
Regular discounts
Users with a high conversion rate
Promotional material that increases conversions
Product data feed


Why customers shop at Lunzo:

100% Guarantee of a hassle-free purchase
Return of goods within 14 days
Over 500,000 products
Payment by credit card
Inspiration and personalized content