Sammanfattning

Jotex är Nordens största inredningsbutik på nätet och ingår i Ellos Group. Jotex erbjuder unik inredning för unika hem. Hos oss kan du hitta morgondagens trender eller skapa dina egna.

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

30 Dagar

Länkar

Regler för annonsering
Affiliates som inte följer Awin och Jotex regler för annonsering stängs av och förlorar intjänad ersättning. De villkor man godkänner när man annonserar åt Jotex är förutom Awins affiliate-avtal följande:

• Nyhetsbrev
Det är tillåtet att använda Jotex i nyhetsbrev.
• Rabattkoder
Det är INTE tillåtet att använda rabattkoder från e-mail, pappersutskick eller från någon annan reklam som Jotex skickar direkt till sina kunder. Provision kommer inte betalas för försäljning genererad med sådana rabattkoder. Det är däremot tillåtet att marknadsföra rabattkoder som Jotex kommunicerar direkt genom Awin samt alla nedsatta priser och rea-kampanjer som kommuniceras öppet på Jotex hemsida. Jotex kan även ge utvalda affiliates möjlighet att arbeta med rabattkoder. Villkor och giltighetstid för rabattkoder måste anges tydligt.

• Incentive- och poängsajter
Det är tillåtet att driva trafik till Jotex genom så kallade incentive- och poäng-sajter.


• Sökordspolicy
Jotex har en helt stängd sökordpolicy. Det är förbjudet att köpa varumärket ”Jotex”. Det är ej heller tillåtet att köpa särskrivningar eller felstavningar på detta ord. Det är även förbjudet att driva trafik direkt till Jotex genom köp av sponsrade länkar, oavsett ord.

 

SWEDISH

Influencers & Social Media

Som affiliate är du skyldig att klargöra för konsumenter när ditt innehåll innehåller annonsering. Som en godkänd Awin affiliate har du åtagit dig att följa lokala lagar och standarder som anges i avsnitt 9.2.4 och 9.2.5 i våra villkor.

 

Rekommendationer från andra branschkällor för onlinemarknadsföring i Norden inkluderar följande:

• Du bör klargöra i början av ditt inlägg (blogg eller sociala medier) att inlägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda olika typsnitt för att ytterligare tyddliggöra att innelägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda en specifik bakgrundsformatering för att ytterligare tydliggöra att inlägget innehåller annonsering

 

Vi uppmanar dig att läsa på om detta ämne för att säkerställa att du följer aktuella lagar och standarder eftersom det är ditt ansvar som affiliate att följa dem. Nedan hittar du webbplatser med mer information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf

 

ENGLISH

 

Influencers & Social Media

As a publisher, you are obliged to make it clear for consumers when your content contains advertising material. As an approved Awin Publisher you have agreed to follow local laws and standards as stipulated in section 9.2.4 and 9.2.5 of the publisher terms and conditions.

 

Recommendations listed by other industry sources within the Nordic region include the following:

  • You should make it clear in the top of your post (blog or social media) that the post includes advertisement
  • You may choose to use different fonts in order to highlight that the post includes advertisement
  • You may choose to use a specific background formatting in order to highlight a post including advertisement

 

We strongly urge you to read up on this topic to make sure that you are following the latest laws and standards as it is your responsibility to adhere to them. Below you can find websites with more information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf