Overzicht

Perfumetrader.de - Goedkope parfums, cosmetica, make-up en verzorgingsproducten

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

60 Dagen

Links

 

Algemeen

- Websites die de toepasselijke wetgeving overtreden en pornografisch of
- inhoud die geweld verheerlijkt, wordt niet aanvaard!
- Websites zonder een geldige afdruk worden niet geaccepteerd!
- Gebruik van lagen, add-ons, iframes (dropping van cookies)
- Zelfbestellingen worden niet vergoed
- Geen advertenties in werkbalken

Regels voor voucherpartners

- Alleen vouchers die expliciet zijn goedgekeurd voor affiliate marketing kunnen worden gebruikt
- Verlopen coupons moeten 14 dagen na de vervaldatum worden verwijderd
- Geen promotie van kortingsbonnen in werkbalken en andere applicaties
- Geen toepassing van standaardkortingen of verzendkosten als voucher


Zoekmachine Marketing (SEM)

- Zoekmachinemarketing (SEM) is slechts in beperkte mate toegestaan
- Geen gebruik van de merknaam als zoekwoord, ook niet in combinatie / Typo
- In de tekst van de advertentie en in de zichtbare URL mag de naam worden gebruikt
- Directe koppeling alleen na overleg

De volgende speciale gevallen zijn ook niet toegestaan:

- Klik op verzoek bij sweepstakes
- Betaald postsysteem

General

- Websites that violate applicable law and pornographic or
- content glorifying violence is not accepted!
- Websites without a valid imprint will not be accepted!
- Use of layers, add-ons, iframes (cookie dropping)
- Self-orders are not reimbursed
- No ads in toolbars

Rules for voucher partners

- Only vouchers that are explicitly approved for affiliate marketing may be used
- Expired coupons must be removed 14 days after the expiry date
- No promotion of coupons in toolbars and other applications
- No application of standard discounts or shipping costs as a voucher


Search Engine Marketing (SEM)

- Search engine marketing (SEM) is only allowed to a limited extent
- No use of the brand name as keyword also not in combination / Typo
- In the text of the ad and in the display URL the name may be used
- Directlinking only after consultation

The following special cases are also not allowed:

- Click request at sweepstakes
- Paid mail system