Overzicht

Stena Line is één van Europa's toonaangevende ferrymaatschappijen met een moderne vloot van 36 schepen en met 18 routes in Scandinavië en rond het Verenigd Koninkrijk het meest uitgebreide routenetwerk in Europa.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Stena Line heeft de meeste ferryroutes in Europa. Dankzij het uitgebreide routenetwerk met in totaal 20 routes en 35 schepen is er altijd wel een overtocht die naadloos aansluit op de reis naar een vakantiebestemming, het tweede huis of de zakelijke bestemming in Engeland, Ierland, Scandinavië of Letland. Naast overtochten biedt Stena Line ook hotels, vakantiewoningen of compleet verzorgde vakanties aan. Stena Line, everyone deserves a break.

 

Commissiestructuur

Uw commissie bedraagt 3% per boeking. De gemiddelde reissom van een Stena Line boeking in Nederland bedraagt € 330,-

Campagne informatie

·  Cookietijd: 30 dagen

·  Keyword policy: niet toegestaan

·  Deeplinken: ja

·  Prepayment: ja 

 

Email voorwaarden:

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 

 • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
 • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Email disclaimer:

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

 • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
 • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
 • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
 • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.

Niet toegestaan

 • Keyword buying (Paid Search / PPC) is niet toegestaan
 • Kortingscode en cashback sites zijn niet toegestaan
 • Optimalisatie voor kortingscode en/of aanbiedingen is niet toegestaan
 • Direct linking is niet toegestaan

Kwaliteitsrichtlijn publishers

 • Publisher website moet een substantiele waarde toevoegen aan de consument
 • Publisher website is een content website met relevante en up-to-date content
 • Affiliate content dient slechts een klein onderdeel van de content op de publisher site te zijn
 • Publisher website moet geschikt zijn voor onze doelgroep, om toegevoegde waarde te borgen
 • Publisher website bevat geen optimalisatie voor kortingsgerelateerde termen 

The Affiliate shall ensure all information about the AFFILIATE MARKETING NETWORK Program is accurate, complete and up-to-date including, but not limited to, banners and offers. If the Affiliate fails to ensure that this information is accurate, complete and up-to-date:

 • the Affiliate shall indemnify and hold harmless Stena Line Limited for any costs, expenses,  penalties or fines of whatsoever nature directly or indirectly incurred or suffered by Stena Line Limited arising from the affiliate’s breach; and  
 • Stena Line Limited reserves the right to terminate the agreement with the affiliate on the provision of one months’ notice.’