Overzicht

autobandenmarkt.nl by Delticom AG, Europa's grootste online bandendealer - De snelste weg naar de beste bandenkoop - Super kwaliteit, eenvoudig en makkelijk

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Verdere deelname voorwaarden Delticom AG partner programma.

Het is niet toegestaan om in uw advertentie
gebruik te maken van de volgende zoektermen:
autobandenmarkt.nl, mytyres, 123pneus,...

Pay-per-click reclame en iedere zoekmachine marketing met de merknaam
Delticom AG of haar online shop namen (bijvoorbeeld autobandenmarkt.nl
of motorbandenmarkt.nl) is nadrukkelijk niet toegestaan. Hiertoe behoren
ook de keywoorden die verwand zijn met Delticom (bijvoorbeeld
autobandenmarkt.nl). Ook het kopen of het bieden op dergelijke
keywoorden is niet toegestaan. Overtredingen kunnen tot beëindiging van
het contract leiden.

Verder is het verboden om geintegreerde reclame teksten van Delticom te
veranderen. We beschouwen u als onze partner en geloven in een eerlijke
relatie. We verwachten van u hetzelfde nu en in de toekomst.

Postview tracking en Coopie-Dropping zijn niet gewenst.

Iedere overtreding heeft een onmiddelijke opzegging van het contract als
gevolg en ook eventuele orders zullen terugwerkend worden
opgezegd.

 

Geen websites met

 • pornografische inhoud
 • gokspelen
 • de mogelijkheid voor het illegale downloaden van illegale muziek of software
 • racistische, strafrechtelijke of discriminerende inhoud en gewelddadige beelden (presentatie van opzettelijke verwondingen, seksueel geweld, verkrachting, moord, positieve weergave van wapens)
 • positieve beeldvorming van alcohol, tabak of drugs

Een samenwerking door middel van sub-affiliates netwerken, banners netwerken of soortgelijke wordt niet vereist.

Bovendien zijn pagina's zonder eigen inhoud, pagina's die nog in opbouw zijn of het genereren van error pagina's en waarvan het testen van de inhoud niet mogelijk is, uitgesloten van deelname.

 

E-mail marketing

Het versturen van commerciële uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
 •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Indien een mailing zonder goedkeuring van Awin/ autobandenmarkt NL is verstuurd, zullen de gezette sales voor deze desbetreffende mailing worden afgekeurd.

 • Mailpartijen: Alleen emailadressen die via een opt-in zijn verkregen en die compliant zijn verkregen volgens de ACM (OPTA) regulering mogen gebruikt worden.
 • Naast dat alle uitingen vooraf bij de adverteerder/account manager ter goedkeuring moet worden voorgelegd, dienen de uitingen inclusief vermelding van de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline te zijn. Voor elke resend dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer hier geen sprake van is, heeft de adverteerder de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales af te keuren en dus niet te vergoeden.

Voor vragen of opmerkingen over het affiliate programma, stuur u een e-mail naar zanox@delti.com.

 

autobandenmarkt.nl by Delticom AG, Europe's leading online tyre retailer, with 128 online shops in 42 countries, offers its customers an unequalled assortment of excellently priced tyres (for cars, motorcycles, trucks etc.) and replacement car parts.