Summary

Myprotein.com – Europa's Nr.1 in Online SportvoedingMet meer dan 350 eigen producten en een geruststellende prijsgarantie, kunnen klanten er zeker van zijn dat ze bij Myprotein aan het juiste adres zitten wat betreft hun voeding- en gezondheidswensen.

Payments

Attribution Period (Cookie Length)

60 Days

Links

Programma restricties

Tenzij uitdrukkelijk anders geautoriseerd door Myprotein, zijn de volgende programmabeperkingen van toepassing:

 • Publishers mogen geen domeinnamen kopen, bezitten of erop bieden met het woord 'Myprotein' of spelfouten van 'My protein' in de URL. Bijvoorbeeld www.myprotein.com.
 • Publishers mogen geen voorwaarden voor adverteerdersmerken of verkeerd gespelde varianten daarvan opnemen in het subdomein van de URL van hun website. Bijvoorbeeld: http://Myprotein.affiliate.com.
 • Publishers kunnen correct gespelde voorwaarden voor adverteerdersmerken gebruiken na het domein van de URL van hun website. Bijvoorbeeld http://www.affiliate.com/Myprotein.
 • Het is Publishers niet toegestaan ​​om het merk Myprotein of een variant daarvan te registreren op welk social media platform dan ook. Dit omvat en is niet beperkt tot merk + generiek woord of zin, evenals generiek woord of zin + merk. Elke poging om dergelijke sociale media-accounts te registreren is een directe inbreuk op de algemene voorwaarden van Awin, in het bijzonder sectie 7: Intellectuele eigendomsrechten van de Awin-gedragscode.
 • Publishers mogen geen berichten plaatsen op een officieel sociale mediaplatform van Myprotein om te proberen bezoekers naar hun webpagina te leiden. Sociale mediaplatforms voor Myprotein zijn onder meer Facebook en Twitter.
 • Rechtstreeks linken naar websites van Myprotein vanaf betaalde sociale media is niet toegestaan.

Alle publishers, subnetwerken en/of gelieerde ondernemingen van subnetwerken die zich niet aan deze regels houden, lopen het risico dat hun commissies op nul worden gezet en mogelijk geschorst worden van het programma.

 

PPC-beleid

Er worden geen commissies betaald als er bewijs is van betaalde zoekactiviteiten op merktermen zonder voorafgaande toestemming. Dit omvat permutaties, spelfouten en brede overeenkomsten met merktermen (algemeen is prima).

PPC-biedbeperkingen zijn ook van toepassing op Google Shopping/CSS (Comparison Shopping Service). We vragen om de onderstaande merkzoekwoorden uit te sluiten van alle CSS-activiteiten.

Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

 • Myprotein
 • My protein
 • Myprotein.com
 • www.Myprotein.com
 • Myprotein kortingscode
 • Myprotein.com kortingscode
 • Myprotein codes
 • Kortingscode Myprotein
 • Myprotein codes
 • Myprotein.com codes

Gebruik het woord 'officieel' niet in uw advertenties.

Het bieden op generieke voorwaarden is toegestaan, maar directe koppelingen zijn verboden. Gelieerde ondernemingen die zich niet aan deze regels houden, lopen het risico dat hun commissies op nul worden gezet en mogelijk geschorst worden.

 

Kortingscodes

Myprotein moedigt aangesloten publishers aan om contact met ons op te nemen voor exclusieve voucher-/kortingscodes en aanvullende incentives.

Publishers mogen enkel codes promoten die worden verstrekt via het Myprotein programma (ofwel via ons account of rechtstreeks van de Affiliate Manager van Myprotein).

Myprotein behoudt zich het recht voor om de betaling van commissie in te houden als ongeautoriseerde vouchercodes worden gebruikt in een affiliate verkoop. We realiseren ons dat consumenten vouchercodes kunnen gebruiken die ze hebben gevonden via een andere site dan die waaraan de verkoop is toegekend, deze gevallen zullen nader worden onderzocht voordat beslissingen over de uitbetaling van de commissie wordt genomen. Publishers die ongeautoriseerde codes vertonen, lopen het risico om geen commissie geen commissie te ontvangen totdat de code(s) zijn verwijderd.

Kortingscodes met een vervaldatum moeten duidelijk worden weergegeven en codes moeten worden verwijderd of expliciet worden gemarkeerd als verlopen na deze vervaldatum, tenzij u anders wordt geadviseerd. Publishers die verlopen codes weergeven zonder deze als verlopen te markeren, kunnen van het programma worden geschorst. Zorg er ook voor dat u de richtlijnen van de IAB-vouchercode in acht neemt.

 

Ontdubbelingsbeleid

Alle affiliate transacties worden gededupliceerd tegen andere online advertentiekanalen met behulp van een lokale cookie op het verkopersplatform. De-duplicatie kanalen omvatten:

PPC merk

PPC Generiek

E-mail advertenties

Directe partnerschappen

Prijsvergelijking

Display & retargeting advertenties

Andere aangesloten netwerken

In house verwijzingsregeling (meer hierover vindt u hieronder)

 

In House verwijzingsregeling

Bestaande klanten die al bij The Hut Group hebben gekocht, ontvangen een e-mail waarin het verwijzingsschema wordt uitgelegd en hoe ze krediet kunnen verdienen door nieuwe klanten naar de site te leiden.

Als voorbeeld:

Bestaande klanten loggen in op hun account op Myprotein en gaan naar het verwijzingsgedeelte.

Bestaande klant creëert een link naar Myprotein om te delen op sociale media.

Nieuwe klant klikt op die link en doet de eerste aankoop bij Myprotein door de verwijzingscode in te voeren bij het afrekenen of nadat een automatische korting is toegepast nadat hij op een verwijzingslink heeft geklikt.

Bestaande klant ontvangt als beloning een tegoed dat bij Myprotein kan worden besteed.

Alle verwijzingsverkopen worden in mindering gebracht op de affiliate sales en er zal in bepaalde omstandigheden een kleine wijziging zijn in de gebruikelijke laatste-klik-methode voor tracking:

Als een nieuwe klant een verwijzingscode of link gebruikt en vervolgens op een gelieerde link klikt (binnen 30 minuten na de eerste klik), wordt deze verkoop toegeschreven aan het verwijzingsschema

Als een affiliate-link 30 minuten of langer nadat op de referral-link is geklikt wordt gebruikt en er wordt geen referrer-code ingewisseld, dan krijgt de affiliate nog steeds de laatste klik en ontvangt hij commissie voor deze verkoop

Opmerking: wanneer een verwijscode wordt gebruikt, wordt de verkoop niet getracked via publishers.

 

Social Content Creators

Alle affiliate content op sociale media dient ASA-compatibel zijn, lees hier de ASA-gids. Als je affiliate links wilt gebruiken in je Instagramverhalen en andere sociale kanalen, gebruik dan #ad als een geldige identificatie om ASA-compatibel te zijn.

Awin heeft een website - Paid for Advertising - waarin wordt uitgelegd hoe gratis content een commerciële relatie kan hebben. Dit kan door elke publisher worden gebruikt om uw lezers bewust te maken van hoe affiliate links werken. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met je account manager. Meer informatie hierover: https://www.awin.com/gb/news-and-events/industry-news/affiliate-links-on-instagram-stories.

Cookieless Vouchercode Tracking

Myprotein gebruikt cookie-less voucher tracking voor sommige van onze influencer-partners. Dit betekent dat de transactie altijd wordt toegeschreven aan de publisher die de exclusieve voucher krijgt. Wanneer de voucher wordt gebruikt, worden transacties bijgehouden, ongeacht of er een klik is geweest of niet. Neem contact op met uw account manager voor meer informatie.

 

Validatiebeleid

Myprotein valideert in lijn met het retourbeleid, dat 28 dagen is met een terugblikperiode van 31 dagen.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de account manager.

 

Restrictions du programme  

Sauf autorisation explicite de la part de l'Annonceur, les restrictions suivantes s'appliquent au programme :  

 • Les affiliés ne sont pas autorisés à acheter, posséder, enchérir ou encore bider sur des noms de domaine dont l'URL contient le mot "Annonceur" ou des fautes de frappe de ce mot. Par exemple, www.Annonceur.com ; 
 • Les affiliés ne doivent pas inclure les termes de la marque de l'annonceur, ou leurs variantes mal orthographiées, dans le sous-domaine de l'URL de leur site Web.  

Par exemple, https:// Annonceur.affiliate.com ;

 • Les affiliés peuvent utiliser les termes de la marque de l'annonceur correctement orthographiés après le domaine de l'URL de leur site Web. Par exemple, https://www.affiliate.com/Annonceur ; 
 • Les affiliés ne sont pas autorisés à enregistrer la marque de l’Annonceur ou toute variation de celle-ci sur une quelconque plateforme de réseaux sociaux. Cela inclut et ne se limite pas à la marque + mot ou phrase générique ainsi qu'au mot ou phrase générique + marque. Toute tentative d'enregistrement de tels comptes de réseaux sociaux constituera une violation directe des conditions générales d'Awin, en particulier de la section 7 : Droits de propriété intellectuelle du code de conduite d'Awin ; 
 • Les Affiliés ne doivent pas publier de messages sur les plateformes officielles de réseaux sociaux de l’Annonceur afin de tenter d'attirer des visiteurs sur leur page Web. Les plateformes concernées sont Facebook et Twitter ; 
 • Les liens directs vers les sites Web des annonceurs à partir de réseaux sociaux payants sont interdits.  
 • Les affiliés, sous-réseaux et/ou affiliés de sous-réseaux qui ne respectent pas ces règles risquent de voir leurs commissions à zéro et d'être suspendus.  

 

 

Politique de PPC  

Les commissions ne seront pas versées s'il existe des preuves d'une activité d’achat de mot clés payant sur des termes de la marque sans autorisation préalable. Cela inclut les permutations, les fautes de frappe ainsi que les correspondances contenant les termes de marque (les termes génériques sont acceptés).  

Les restrictions relatives aux enchères PPC s'appliquent également à Google Shopping/CSS (Comparison Shopping Service). Nous demandons que les mots-clés de marque indiqués ci-dessous soient exclus de toute activité CSS.   

Les restrictions comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :  

 • Annonceur  

 • Annonceurs 

 • Annonceur.com  

 • www.Annonceur.com  

 • Bons de l'annonceur  

 • Bons d'achat d'Annonceur.com  

 • Codes de l'annonceur  

 • Codes de bons de réduction pour les annonceurs  

 • Codes de réduction pour les annonceurs  

 • Codes d'annonceur.com  

Veuillez ne pas utiliser le mot "officiel" dans vos annonces.  

Nous acceptons que les affiliés fassent des offres sur des termes génériques, mais les liens directs sont interdits. Les affiliés qui ne respectent pas ces règles risquent de voir leurs commissions remises à zéro et d'être suspendus.  

 

 

Codes de réduction  

L'annonceur encourage les affiliés à nous contacter pour obtenir des codes de réduction/bon exclusifs et des incitations supplémentaires.  

Les affiliés ne peuvent promouvoir que les codes fournis par le programme d'affiliation de l'annonceur (soit par notre compte, soit directement par le gestionnaire d'affiliation de l'annonceur).  

L'annonceur se réserve le droit de retenir le paiement de la commission si des codes de bons de réduction non autorisés sont utilisés dans une vente d'affiliation. Nous sommes conscients que les consommateurs peuvent utiliser des codes de bon d'achat qu'ils ont trouvés sur un site autre que celui qui a accordé la vente et cela sera examiné avant que les décisions sur le paiement de la commission soient prises. Tout affilié qui affiche des codes non autorisés peut également voir sa commission remise à zéro jusqu'à ce que le ou les codes soient supprimés.  

Lorsque les codes de bon d'achat sont émis avec une date d'expiration, celle-ci doit être clairement affichée, et les codes doivent être retirés ou explicitement marqués comme expirés après cette date, sauf avis contraire. Tout affilié affichant des codes expirés sans les marquer comme tels peut être suspendu du programme. Veuillez également vous assurer que vous respectez les directives de l'IAB en matière de codes de bons d'achat.  

 

 

Politique de déduplication  

Toutes les ventes des affiliés sont dédupliquées par rapport aux autres leviers digitaux à l'aide d'un cookie local sur la plate-forme du commerçant. Les canaux de déduplication comprennent :  

 • PPC Brand  

 • PPC générique  

 • Publicité par e-mail  

 • Partenariats directs  

 • Comparaison de prix  

 • Publicité par affichage et reciblage  

 • Autres réseaux d'affiliation  

 • Programme de référencement interne (plus de détails à ce sujet ci-dessous)  

 

   

Le programme de parrainage interne   

Les clients existants qui ont déjà acheté chez The Hut Group recevront un e-mail expliquant le programme de parrainage et la manière dont ils peuvent gagner des crédits en amenant de nouveaux clients sur le site.  

 Par exemple :  

 • Le client existant se connecte à son compte sur le site de l’annonceur et va dans la section de parrainage.  

 • Le client existant crée un lien vers l'annonceur pour le partager sur les réseaux sociaux.  

 • Le nouveau client clique sur ce lien et effectue son premier achat sur le site de l'annonceur, soit en saisissant le code de parrainage lors du paiement, soit après avoir bénéficié d'une remise automatique en cliquant sur un lien de parrainage.  

 • Le client existant reçoit un crédit à dépenser sur l'annonceur en guise de récompense.  

 • Toutes les ventes par référence seront déduites des ventes des affiliés et il y aura un léger changement de la méthode habituelle de suivi du dernier clic dans certaines circonstances :  

 • Si un nouveau client utilise un code ou un lien de parrainage puis clique sur un lien d'affilié (dans les 30 minutes suivant le premier clic), cette vente sera attribuée au programme de parrainage  

 • Si un lien d'affilié est utilisé 30 minutes ou plus après le clic sur le lien de parrainage et qu'aucun code de parrainage n'est échangé, l'affilié se verra attribuer le dernier clic et recevra une commission pour cette vente.  

Remarque : si un code de parrainage est utilisé, la vente ne sera pas suivie par les affiliés.  

 

 

Créateurs de contenu social  

Tout le contenu d'affiliation sur les réseaux sociaux doit être conforme à l'ASA (read the ASA Guide here). Si vous souhaitez utiliser des liens d'affiliation au sein de vos Stories Instagram et autres canaux sociaux, utilisez #ad comme identifiant valide pour être conforme à l'ASA.  

Awin dispose d'un site Web d'une page - Paid for Advertising - qui explique comment un contenu gratuit peut être associé à une relation commerciale. Tout affilié peut y faire référence afin d'informer ses lecteurs du fonctionnement des liens d'affiliation. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez-vous adresser à votre contact de compte. Plus d'informations ici : https://www.awin.com/gb/news-and-events/industry-news/affiliate-links-on-instagram-stories

   

 

Suivi des codes de bon d'achat sans cookie  

L’annonceur utilise le suivi des bons d'achat sans cookie pour certains de nos partenaires influenceurs. Cela signifie que la transaction est toujours attribuée à l'éditeur qui reçoit le bon d'achat exclusif. Lorsque le bon est utilisé, les transactions sont suivies, qu'un clic ait eu lieu ou non. Veuillez-vous adresser à votre contact FR pour plus d'informations.  

   

Politique de validation  

L'annonceur valide en accord avec sa politique de retour qui est de 28 jours avec une fenêtre de retour de 31 jours.   

Toutes les questions peuvent être adressées au réseau ou au contact du programme spécifique.  

 

CSS

Only standard shopping activity to be used by CSS partners with brand terms negatively matched in adherence to program terms. Performance Max activity should not be set up and could result in 0 commission and suspension from the programme if this activity is found in place.

Any queries may be addressed to the network or the specific programme contact.