Sammanfattning

Craft Sportswear är träningskläder av högsta kvalitet. Vi levererar optimal prestation genom funktionella idrottskläder för både vardagsmotionären och elitidrottaren. Craft atleter tränar för frihet, lycka och framsteg – för att förbättra livskvaliteten.

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

30 Dagar

Länkar

EN

 

Google Shopping Publishers

Please be advised CSS Google Shopping activity can only be run with specific written permission from the client or the Awin account manager. If it is run without this permission, any sales tracked might be rejected.

 

SW

 

Google Shopping Publicister

Observera att CSS Google Shopping-aktiviteter endast kan genomföras med skriftligt tillstånd från kunden eller Awins Account Managers. Om den körs utan detta tillstånd kan all försäljning som spåras avvisas.

Swedish version

 

Influencers & Social Media

Som affiliate är du skyldig att klargöra för konsumenter när ditt innehåll innehåller annonsering. Som en godkänd Awin affiliate har du åtagit dig att följa lokala lagar och standarder som anges i avsnitt 9.2.4 och 9.2.5 i våra villkor. Rekommendationer från andra branschkällor för onlinemarknadsföring i Norden inkluderar följande:

Du bör klargöra i början av ditt inlägg (blogg eller sociala medier) att inlägget innehåller annonsering

Du kan välja att använda olika typsnitt för att ytterligare tyddliggöra att innelägget innehåller annonsering

Du kan välja att använda en specifik bakgrundsformatering för att ytterligare tydliggöra att inlägget innehåller annonsering

Vi uppmanar dig att läsa på om detta för att säkerställa att du följer aktuella lagar och standarder eftersom det är ditt ansvar som affiliate att följa dem. Nedan hittar du webbplatser med mer information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf

 

English version

 

Influencers & Social Media

As a publisher, you are obliged to make it clear for consumers when your content contains advertising material. As an approved Awin Publisher you have agreed to follow local laws and standards as stipulated in section 9.2.4 and 9.2.5 of the publisher terms and conditions.

Recommendations listed by other industry sources within the Nordic region include the following:

You should make it clear in the top of your post (blog or social media) that the post includes advertisement

You may choose to use different fonts in order to highlight that the post includes advertisement

You may choose to use a specific background formatting in order to highlight a post including advertisement

We strongly urge you to read up on this topic to make sure that you are following the latest laws and standards as it is your responsibility to adhere to them. Below you can find websites with more information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf