Overzicht

Een gezonde mix van luxe en goedkope hoesjes en accessoires geschikt voor nagenoeg alle typen smartphones, laptops en tablets.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

1. NIET TOEGESTANE WEBSITES

De volgende sites zijn met nadruk niet toegestaan binnen het affiliate programma van fonu.nl:

Sites die een pornografisch of gewelddadig karakter hebben;
Sites die illegale activiteiten omvatten of stimuleren;
Sites die discriminerend of aanstootgevend zijn;
Sites die auteursrechten schenden;
Afbreuk doen aan naam en reputatie van fonu.nl.

2. TYPO / MISSPELLING DOMEINNAMEN

Niet toegestaan:

Het registreren van domeinnamen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van het merk van adverteerder; bijvoorbeeld www.foonu.nl, www.fonnu.nl, www.phoonoe.nl, www.phonnu.nl.
Het registreren van domeinnamen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van fonu.nl’s producten en diensten, bijvoorbeeld www.fonu-accessoires.nl, www.fonu-hoesjes.nl.
Het gebruiken van subdomeinen die lijken op, verwant zijn aan of een misspelling zijn van het merk fonu.nl of gerelateerde producten en diensten. Bijvoorbeeld http://fonunl.mijndomein.nl of http://telefoonaccessores-fonu.mijndomein.nl.

Wél toegestaan:

Het gebruiken van directories (mijndomein.nl/directory) die het merk fonu.nl of diensten van fonu.nl bevatten mits dit de juiste spelling betreft. Bijvoorbeeld http://www.mijndomein.nl/fonunl-telefoonaccessoires.
 

3. DIRECT LINKING, POP-UPS, POP-UNDER, CLOAKING

Zie toelichting betreft de onderwerpen direct linking, pop-ups, pop-under en cloaking hieronder:

Direct linking middels pop-ups, pop-unders, etcetera is niet toegestaan. Andere vormen van “cookiedropping” zijn evenmin toegestaan;
Ook is het niet toegestaan applicaties of toolbars te gebruiken in promoties, al dan niet om de last cookie te beïnvloeden;
Het cloaken van links of faken van de referrer is nadrukkelijk niet toegestaan. Het moet te allen tijde duidelijk zijn wat de bron van het verkeer is.

4. E-MAIL VOORWAARDEN

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

- Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approver Tool.

  • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.