Viator - Ett Tripadvisor-företag (SE)

Viator - Ett Tripadvisor-företag (SE)

ID | 13598

Sammanfattning

Viator, a Tripadvisor Company is the world's leading resource for researching, finding and booking the best travel experiences worldwide. From traditional tours to once-in-a-lifetime experiences, we have something for every kind of traveller.

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

30 Dagar

Länkar

Policydefinition Ja Nej Ytterligare information
Har en publicist som marknadsför dig via PPC rätt till full provision?
Har en publicist som direktlänkar din hemsida via sökmotorer rätt till full provision?
Har en publicist som använder ditt varumärke i sin display-URL rätt till full provision?
Har en publicist som använder ditt varumärke i titel och beskrivning på sina adwordsannonser rätt till full provision?
Har en publicist som lägger till ditt varumärke i sin 'negative keyword'-lista rätt till full provision?
Har en publicist som visar sina annonser där ditt varumärke i sin helhet eller i delar är inskrivna som sökord rätt till full provision? (T.ex. vodafone, voda fone)
Har en publicist som visar sina annonser där felstavningar av ditt varumärke redovisas som sökord rätt till full provision? (T.ex. vodofone)
Har en publicist som visar sina annonser där ditt varumärke tillsammans med ytterligare ett ord redovisas som sökord rätt till full provision? (T.ex. Vodafone mobil)
Har du en begränsad grupp av publicister som kan tjäna provision på den försäljning som genereras av varumärkesrelaterade termer?
Kommer publicister bli kompenserade/få betalt för försäljningar som genereras via överenskomna köpta sökaktiviteter i följande sökmotorer?
Google
Yahoo
Bing
Annan
Finns det några särskilda söktermer (keywords) där försäljningen från publicistens PPC-annonser inte kommer att generera provision?brand terms ie Viator.com, Viator.co.uk, Viator +deals, Viator + offers, etc...