Overzicht

Superfoodies.nl is een webwinkel in een 'nieuwe gezondheid levensstijl'. Superfoodies.nl heeft het grootste assortiment van Nederland en is marktleider in de Nederlandse en Belgische markt voor rawfood en superfoods

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Businessmodel  
Topic websites Toegestaan
Vergelijkwebsites Toegestaan
E-mailmarketing Toegestaan (met goedkeuring)
Eigen aankopen, Cashback & Loyality Toegestaan
Social Media Toegestaan
SEA Niet toegestaan
Direct Linking Niet toegestaan
Kortingscode websites Niet toegestaan
eReach Niet toegestaan
Retargeting Niet toegestaan
Typosquatting Niet toegestaan
2e Hands websites Niet toegestaan
Inframen websites Niet toegestaan

 

E-mail marketing

Het versturen van commerciële uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Indien een mailing zonder goedkeuring van Awin/ Superfood NL is verstuurd, zullen de gezette sales voor deze desbetreffende mailing worden afgekeurd.

  • Mailpartijen: Alleen emailadressen die via een opt-in zijn verkregen en die compliant zijn verkregen volgens de ACM (OPTA) regulering mogen gebruikt worden.
  • Naast dat alle uitingen vooraf bij de adverteerder/account manager ter goedkeuring moet worden voorgelegd, dienen de uitingen inclusief vermelding van de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline te zijn. Voor elke resend dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer hier geen sprake van is, heeft de adverteerder de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales af te keuren en dus niet te vergoeden.