Overzicht

Unive schadeverzekeringen. Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Als Adviseur en klantcoöperatieve vereniging werkt Univé zonder winstoogmerk, dus haar klanten zijn tevens haar leden.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Unive NL Publishers-programma

Let op: Promotie alleen toegestaan indien AFM compliant

Let op: Prefillen van geboortedatum en postcode is niet meer toegestaan.

Keywordbuying: Keywordbuying waarbij rechtstreeks wordt doorgelinkt naar de adverteerder is niet toegestaan. Bezoeker moet altijd landen op een affiliate site en niet rechtstsreeks naar Univé.
Het is niet toegestaan in te kopen op merknaam, combinaties en/of varianten hiervan.
Het is niet toegestaan bezoek in te kopen via Admarket/Marktplaats
Het gebruik van merknamen van Univé of misspellingen daarvan is niet toegestaan in zowel domeinnamen als keywords.
Transacties die binnenkomen via publishers die zich niet houden aan bovenstaande punten zullen worden afgekeurd.

Email marketing

Het versturen van commerciele uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
 •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Alleen emailadressen die via een opt-in zijn verkregen en die compliant zijn volgens de ACM (OPTA) regulering mogen worden gebruikt. Iedere publisher dient volledig te voldoen aan de Awin Gedragscode Email Publishers. 

Naast dat alle uitingen vooraf bij de adverteerder/account manager ter goedkeuring moet worden voorgelegd, dienen de uitingen inclusief vermelding van de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline te zijn. Voor elke reshoot dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer hier geen sprake van is, heeft de adverteerder de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales en leads af te keuren en dus niet te vergoeden

Non-incentivized e-mail marketing: Toegestaan conform kwaliteitsprocedure*, waarbij in ieder geval:

alle emailverzendingen dienen vooraf door de adverteerders goedgekeurd te worden.

Incentivized e-mail: Toegestaan mits goedgekeurd door Univé. Eurovermelding alleen bij klik. Maximale cashback vergoeding is 10% van het commissiebedrag

Preview: mag pas na goedkeuring worden verzonden

Directe Cashback (in € ): Niet toegestaan

Indirecte Cashback: Toegestaan, eurovermelding alleen bij klik. Dit geldt niet voor de Zorg Geregeld en Vrij producten waarbij een kennismakingskorting wordt gegeven. Daar is cashback niet toegestaan. 

Kortingscodepartijen:  Alleen voor toegewezen partners.

Gratis sites: Toegestaan

Vergelijkers: Alleen voor toegewezen partners

Content: Toegestaan, mits relevant.

Social Media: Niet toegestaan

Keuren: Sales worden gekeurd op basis van door Univé geaccepteerde transacties. Transacties kunnen niet worden vergoed in de volgende gevallen:

 • De gegevens zijn niet volledig/juist
 • De transactie is door de verzekerde geannuleerd
 • De transactie is door Univé afgewezen
 • Univé heeft de betaling niet ontvangen
 • Er is niet voldaan aan de tracking- en programmavoorwaarden
 • De transactie is frauduleus is
 • Er is sprake van dubbele data, een bounced e-mail of een niet-goedgekeurde publisher.

Gemiste sales (update 4-12-2019): Vanaf heden worden gemiste sales niet meer vergoed / in behandeling genomen door Univé.

Acties vanuit Univé, die niet zijn bedoeld voor het affiliate kanaal, mogen niet door de affiliates worden gepromoot. Acties voor het affiliate kanaal worden enkel via de partnermail, neiuwsbrief of door de account manager van Univé gecommuniceerd naar de aangesloten affiliates.

Het is niet toegestaan verkeer te sturen dat gegenereerd is door enige vorm van software, adware, spyware en/of malware.

Voor vragen omtrent de promotie van Univé, neem dan contact op met Max der Kinderen - max.derkinderen@awin.com