Sammanfattning

Glossybox är Sveriges ledande prenumerationstjänst på skönhet med många tusentals engagerade prenumeranter och medlemmar i vår community.

Primär region

Sverige

Länkar

Globala nivåer för Glossybox SE
De globala nivåerna är prestandakriterier som anpassar provisionsnivån en publicist får. Detta påverkar provisionsgruppens nivå för alla provisionsgrupper förutom de som är markerade med en asterisk. Prestandakriterierna kan också påverka cookietiden som publicisten drar nytta av.

Nivå Cookietid Villkor
Nivå 1 30 Dagar standardnivå

* Provisionsgruppen exkluderas från globala nivåer