Sammanfattning

Campadre erbjuder mode, heminredning, resor och andra produkter som rör din livsstil från kända och eftertraktade varumärken upp till 80% under ordinarie butikspris.

Primär region

Sverige

Betalningar

Tilldelningstid (cookietid)

30 Dagar

Länkar

Terms and conditions:

 • Endast click conversions.
 • SEM: Ingen SEM-annonsering mot Campadres varumärke eller felstavningar av Campadres varumärke.
 • SEO: Inga domänregistreringar eller SEO-arbete som syftar till att ranka på Campadres varumärke, ej heller på felstavningar av Campadre.
 • Likaså förbjudet att annonsera på siter som innehåller/handlar om virtual credit, rewardsajter och liknande sajter. Även sajter med politiskt, religiöst eller pornografiskt innehåll är förbjudet som annonsyta.
 • Affiliate /partner: Samtliga affiliate-sajter skall granskas och accepteras manuellt av Leverantören och av skriftligt av Kundens ansvarige.
 • Mejl och spam: Endast utskick till listor som är opt-in och max 1 utskick per dag.
 • Reklam, material: Endast godkända material skapade av Campadre får användas. Allt annat såsom utskick och annat måste godkännas av hannah.nordenstrom@campadre.com. Finns önskemål om annat material kontakta oss så kan vi ta fram vid förfrågan. 
 • Secret Escapes is just a partner, does not belong to Campadre and any Affiliate link to Secret Escapes will not be processed.
 • Secret Escapes är bara en samarbetspartner, hör inte till Campadre och Affiliate-länkar till Secret Escapes inte kommer att behandlas av Campadre.

Influencers & Social Media

 

Som affiliate är du skyldig att klargöra för konsumenter när ditt innehåll innehåller annonsering. Som en godkänd Awin affiliate har du åtagit dig att följa lokala lagar och standarder som anges i avsnitt 9.2.4 och 9.2.5 i våra villkor.

 

Rekommendationer från andra branschkällor för onlinemarknadsföring i Norden inkluderar följande:

• Du bör klargöra i början av ditt inlägg (blogg eller sociala medier) att inlägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda olika typsnitt för att ytterligare tyddliggöra att innelägget innehåller annonsering

• Du kan välja att använda en specifik bakgrundsformatering för att ytterligare tydliggöra att inlägget innehåller annonsering

 

Vi uppmanar dig att läsa på om detta ämne för att säkerställa att du följer aktuella lagar och standarder eftersom det är ditt ansvar som affiliate att följa dem. Nedan hittar du webbplatser med mer information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf

 

ENGLISH

 

Influencers & Social Media

 

As a publisher, you are obliged to make it clear for consumers when your content contains advertising material. As an approved Awin Publisher you have agreed to follow local laws and standards as stipulated in section 9.2.4 and 9.2.5 of the publisher terms and conditions.

 

Recommendations listed by other industry sources within the Nordic region include the following:

 • You should make it clear in the top of your post (blog or social media) that the post includes advertisement
 • You may choose to use different fonts in order to highlight that the post includes advertisement
 • You may choose to use a specific background formatting in order to highlight a post including advertisement

 

We strongly urge you to read up on this topic to make sure that you are following the latest laws and standards as it is your responsibility to adhere to them. Below you can find websites with more information:

https://www.annons.se/sites/annons.se/files/rekommendationer_for_dig_som_arbetar_med_pr_och_marknadsforing_2015.pdf

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Influencer-handbok-2017.pdf

https://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf