Overzicht

Bij simplesurance.nl kunnen klanten met slechts een paar kliks een productverzekering afsluiten voor smartphones, tablets, laptops, camera's, fietsen en brillen. Beschadigingen, waterschade, bedieningsfouten, verlies en diefstal. Alles is gedekt.

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

90 Dagen

Links

Voorwaarden

Beperkende voorwaarden: 

- Geen SEM 
- Geen PostView 
- Geen iFrames / geen cookie-dropping 
- Scraping/parsing/uitlezen van de website alleen op aanvraag 
- Geen Torrent-verkeer 
- Geen Facebook advertenties voorzien van ons merk of onze aanbiedingen 
- Geen Facebook fan pages of andere sociale netwerken voorzien van ons merk 
- Verkrijgen van premiumdeals die NIET op onze site of Belboon openbaar zijn gemaakt
- Alle Sales, incl. voucher, die worden gemaakt (buiten het netwerk) worden geannuleerd
- Verkrijgen van co-registraties en van co-registraties met betrekking tot onze aanbiedingen 
- Niet-Nederlandstalige pagina’s / niet-Duitstalige pagina’s 
- Discriminerende voorstellingen van personen 
- Beledigende, erotische, extremistische of voor jongeren niet geschikte inhoud 
- Het verbergen of veranderen van links 
- Directe links naar Klikzeker (SEM)


Publicaties met de volgende inhoud zijn uitgesloten van deelname aan ons partnerprogramma:


- Geweld of geweld verheerlijkende afbeeldingen 
- Erotiek of pornografie 
- Drugs of wapens 
- Discriminerende voorstellingen van mensen of dieren 
- Inhoud die niet voldoet aan de Wet op de Jeugdzorg, of die kinderen op enigerlei andere manieren kan beïnvloeden 

Email voorwaarden:

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Email disclaimer:

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

  • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
  • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
  • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
  • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.