Overzicht

omoda.nl is one of the best performing shoe webshops in the Netherlands with a big shoe collection online.- Free delivery- Free return sending- no cure no pay guarantee- Extensive collection- biggest collection shoes

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Nieuwe voorwaarden voor affiliates van Omoda

Algemeen

 • Sites die afbreuk doen aan de naam en reputatie van Omoda zijn met nadruk niet toegestaan, bijvoorbeeld:
 1. Sites die een pornografisch of gewelddadig karakter hebben;
 2. Sites die illegale activiteiten omvatten of stimuleren;
 3. Sites die discriminerend of aanstootgevend zijn;
 4. Sites die auteursrechten schenden;
 • Affiliates moeten altijd naar waarheid de url van de site opgeven waar het beschikbaar gestelde materiaal geplaatst wordt.
 • Omoda behoudt het recht om affiliates zonder het opgeven van een reden uit te sluiten als er:
 1. Onduidelijkheid is over de bron van het verkeer;
 2. De bijdrage volgens ons oordeel beperkt is;
 3. De genoemde voorwaarden niet worden nageleefd.
 • De affiliates zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het goed onderhouden van hun website en bronnen waarin verwijzingen naar Omoda voorkomen. De afilliate kan geen aanspraak maken op eventuele aanspraken van derden. Ook kan Omoda nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade/kosten.

 

Misbruik

 • In Adwords en paid search in het algemeen, is het niet toegestaan om:
 1. Te adverteren op de trefwoorden “Omoda”, “Omoda.nl” (geldt ook voor .be, .de, .fr, .at, .com, etc.) en “Omoda shop”;
 2. Te adverteren op trefwoordcombinaties waar de bovenstaande woorden in voorkomen;
 3. Te adverteren met misspellingen en verkeerde schrijfwijzen van Omoda. Omoda heeft het recht om zelf te bepalen wat een misspelling inhoudt.
 • Voor alle campagnes campagnes van de affiliate moet de merknaam “Omoda” worden toegevoegd als negatief zoekwoord.
 • Blackbox/blind traffic is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Awin of Omoda.
 • Actiepagina’s en kortingscodesites zijn niet toegestaan, tenzij er uitzonderlijke toestemming is gegeven vanuit Omoda.
 • Cashbacks zijn niet toegestaan, tenzij er anders is overeengekomen.
 • Adverteren op veilingsites (bijv. Marktplaats) is niet toegestaan.
 • Sites die stimuleren tot klikken voor vergoeding (GPT) zijn niet toegestaan.
 • Actiepagina’s en kortingscodesites mogen alleen acties communiceren die door de adverteerder zijn goedgekeurd. Is er geen toestemming gegeven door Omoda voor het gebruik van een kortingscode en/of actie? Dan zullen de transacties worden afgekeurd en word je uitgesloten van ons programma.
 • Direct linking, typosquatting, cookie dropping, misleiding en andere onrechtmatige manieren van verkeer genereren en doorsturen is niet toegestaan.

Google shopping PLA

Alleen met toestemming van Omoda

Nieuwsbrieven van affiliates

 • Voordat een nieuwsbrief wordt verzonden door de affiliate, moet er altijd akkoord zijn gevraagd aan de accountmanager. Is er geen toestemming gegeven? Dan zullen de transacties worden afgekeurd.
 • Mailingen mogen alleen worden uitgestuurd aan e-mailadressen die verzameld zijn met het Double Opt-In systeem.

Wij kijken uit naar een samenwerking waarin we met elkaar waarde kunnen toevoegen. Wij staan altijd open voor suggesties, mogelijkheden en verbeteringen. Zijn er onduidelijkheden of vragen? Neem dan gerust contact op met manouk@omoda.nl


Conversieattributie

Bij Omoda maken we gebruik van een andere meetmethode dan de standaarden die zijn aanbevolen door het PAN in de Code of Conduct voor conversieattributie en ontdubbelen van transacties. Hierdoor kan het netwerk geen controle houden op de meting en correcte toewijzing van transacties. De techniek voor de meting van Omoda wordt verzorgd door Shop2Market.

Bij Omoda ontdubbelen we transacties van publishers met andere kanalen dan affiliate marketing namelijk: SEA, Display, Special partnerships. Dit houdt in dat de commissie gaat naar het laatste kanaal dat gebruikt is voor het plaatsen van een order.

Dit voldoet niet aan de geadviseerde richtlijnen van het PAN. We passen deze techniek toe bij alle affiliate netwerken waar het programma actief is. De afwijkende methode kan nadelige gevolgen voor de conversie van de adverteerder hebben.

Meer informatie over de Code of Conduct lees je hier.

 

Email voorwaarden

Het versturen van commericiele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 

•         Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool

•         Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.

•         De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.

•         De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.