Overzicht

Het IKEA assortiment staat voor goed design tegen een lage prijs. We bieden woninginrichtingsideeën voor elke kamer in huis. De romanticus, de minimalist en iedereen die daartussen hangt, komt bij ons aan zijn trekken.

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Keywords

Het inkopen van keywords in netwerken en zoekmachines is alléén toegestaan:
> Wanneer er vanuit de advertentie wordt gelinkt naar een eigen website/tussenpagina (geen automatische interstitial, redirects, etc.).

 

IKEA maakt gebruik van een cookie freeze script. 

 

Tracking informatie IKEA

Vanuit IKEA en Awin stellen we je graag op de hoogte van een tracking scenario, die invloed heeft op het tracken van de sales voor jou als publisher:

Op het moment dat een consument via de publisher website naar de site van IKEA gaat en de cookies niet accepteert, dan zal de Awin pixel niet vuren. Dit betekent dat je als publisher voor de orders in dit scenario, geen commissie ontvangt. IKEA heeft hiervoor cookie tracking level 4 ingesteld, wat inhoudt dat indien een bezoeker de cookies niet accepteert de affiliate tracking niet wordt afgevuurd.

Bij verdere vragen over dit onderwerp, kan je contact opnemen met Affiliates@greenhousegroup.com en/of esther.boerhof@awin.com.

 

E-mail marketing

Het versturen van commerciële uitingen vanuit Awin is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Awin. De Awin Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Awin Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Indien een mailing zonder goedkeuring van Awin en Ikea NL is verstuurd, zullen de gezette sales voor deze desbetreffende mailing worden afgekeurd.

  • Mailpartijen: Alleen emailadressen die via een opt-in zijn verkregen en die compliant zijn verkregen volgens de ACM (OPTA) regulering mogen gebruikt worden.
  • Naast dat alle uitingen vooraf bij de adverteerder/account manager ter goedkeuring moet worden voorgelegd, dienen de uitingen inclusief vermelding van de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline te zijn. Voor elke resend dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer hier geen sprake van is, heeft de adverteerder de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales af te keuren en dus niet te vergoeden.